Educadores

Tot el personal té la validació de Govern per treballar en guarderies, a més de la formació de primers auxilis, prevenció de riscos laborals i totes són coneixedores del pla d'evacuació i emergència.

Núria Turet Subirana
direccio@lespill.com

Directora de l’escola bressol. És mestra i pedagoga i dirigeix l’escola des del setembre del 2004.

Eva Berrio Mendez
formiguetes@lespill.com

Educadora responsable i sots directora de l’escola. És mestra d’educació infantil i porta treballant amb nosaltres 6 anys.

Noe Vilana Parramon
musics@lespill.com

Educadora responsable. És tècnic superior en educació infantil i porta a l’empresa 10 anys.

Sheila Jimenez Olivares
granja@lespill.com

Educadora. Té el títol de batxillerat professional en animació socioeducativa i porta treballant amb nosaltres 7 anys.

Vanesa Cordones Tor
lagranja@lespill.com

Educadora. És tècnica superior amb integració social i porta treballant amb nosaltres 5 anys.

Maria Fernandez Suarez
menairons@lespill.com

Educadora. Té el títol de batxillerat professional en animació socioeducativa i porta treballant amb nosaltres 7 anys.

Veronica Garcia Rodriguez
jardi@lespill.com

Educadora. És tècnic superior en educació infantil i porta treballant amb nosaltres 10 anys.

Viqui Carrillo Iglesias
granja@lespill.com

Educadora. Té el títol de batxillerat professional en animació socioeducativa i porta treballant amb nosaltres 4 anys.

Leticia Carvalho Gonçalves
musics@lespill.com

Educadora. Té el títol de batxillerat professional en animació socioeducativa i porta treballant amb nosaltres 6 anys.

Ariadna Sanchez Hernandez
formiguetes@lespill.com

Educadora. Té el títol de Tècnic en atenció sociosanitària i porta treballant amb nosaltres 4 anys.

Ruth Iglesias Ayach
formiguetes@lespill.com

Educadora. És mestra i psicopedagoga i porta treballant amb nosaltres 6 anys.

Trini Barbero Giraldez
menairons@lespill.com

Educadora. Té el diploma d’ensenyament professional en professions sanitàries i socials i porta treballant amb nosaltres 6 anys.

Maria Sol Perez Moure
menairons@lespill.com

Educadora. És tècnic auxiliar en escoles bressol i porta treballant amb nosaltres 6 anys.

Mª. Àngels Comes Vilaró
jardi@lespill.com

Educadora. És mestra està a l’empresa des que va obrir l’escola bressol al 2003.