Horaris de l'Escola Bressol

Consideracions dels horaris

  • Es procura que entre 13.15h i 15.00h no entri ni surti cap nen de l'Escola Bressol ja que és l'hora de la seva migdiada.
  • De 7:45 a 8:00 suplement de 10€ mensuals a la quota contractada.
  • Dins les quatre quotes, els horaris no són rígids, és a dir, que un nen pot venir a les 10.00h i marxar a les 16.00h i es considerarà quota de tot el dia.
  • Cal entrar a l'Escola abans de les 10.00h, i si no és el cas, s'ha d'avisar a l'Escola a fi que es guardi dinar a l'infant. De la mateixa manera, els infants que assisteixin de tarda han d'entrar entre 1es 15.00h i les 16.00h.

8h - 20h
349,80 €

Quota
de dia

8h - 13.15h
233,20 €

Quota
de matí

8h - 15.30h
277,72 €

Quota
d'horari intensiu

15h - 20h
190 €

Quota
de tarda