8h - 20h
349,80 €

Quota
de dia

8h - 13.15h
233,20 €

Quota
de matí

8h - 15.30h
277,72 €

Quota
d'horari intensiu

15h - 20h
190 €

Quota
de tarda

Què hem fet darrerament?

Granissat de Llimona

L’entorn és una font de motivació per a nosaltres i em volgut introduir dins l'aula un element caracteristic dels nostres paissatges d'hivern i enriquir l'activitat programada pel dia d'avui (experimentar amb les llimones).